Translate Ā»

Coronavirus update

***ENGLISH BELOW***

Lieve allemaal,

 

Zoals een aantal van jullie misschien al hebben meegekregen zijn de UvA en CREA sinds vrijdag middag 12 uur gesloten tot 31 maart. Dit heeft voor AEGEE-Amsterdam meerdere gevolgen. Allereerst zullen er voor Polaris tot 31 maart geen kantoordagen meer plaatsvinden op Crea. Wij hebben in plaats hiervan beldagen ingesteld. Dit houdt in dat de persoon die ā€œkantoordagā€ heeft bereikbaar is voor bellen mochten er vragen zijn. De kantoordagen staan op de gebruikelijke plek. Onderaan dit bericht zullen de telefoonnummers van de bestuursleden volgen.

 

Wij houden daarnaast de regels van het RIVM aan:

– Wanneer je klachten hebt als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijf dan thuis. Mijd sociaal contact. Bel de huisarts wanneer deze klachten verergeren.

– Neem daarnaast maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen:

– Was je handen regelmatig met water en zeep

– Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

– Gebruik papieren zakdoekjes

– Schud geen handen

 

Borrels en activiteiten

Daarnaast hebben wij ook het organiseren van bepaalde activiteiten besproken. Hieronder zal een lijst staan van de activiteiten en of deze doorgaan. Wanneer een activiteit doorgaat gaat deze voorlopig door. Dit kan nog wel veranderen aan de hand van het advies van de RIVM.

– 14 maart ReĆ¼nisten activiteit: Gecanceld

– 15 maart Kampvuur avond Delft: Gaat door

– 17 maart Pasta workshop: Gaat door

– 17 maart Borrel: Gaat door

– 18 maart Universiteit van Nederland: Gecanceld

– 20-22 maart Nedertopweekend: Gecanceld

– 24 maart SU info avond: Gaat door

– 24 maart Borrel: Gaat door

– 25 maart European movie night: Gaat door

– 27-30 maart ALW: Gaat door (meer informatie volgt)

– 31 maart Borrel: Gaat door

 

Wanneer je tijdens een activiteit ziek bent vragen wij je nadrukkelijk om niet naar de activiteit te komen voor de veiligheid van de rest van de mensen. Het is belangrijk dat als je al klachten hebt je probeert je machtiging door iemand anders over te laten nemen. Wanneer dit niet lukt, zullen wij ons uiterste best doen om dit machtigingsbedrag zo laag mogelijk te houden.

 

Europese activiteiten

Het CD heeft een statement gemaakt met betrekking tot alle Europese activiteiten. Scroll naar het Engelse gedeelte voor de mail. >>>

 

Telefoonnummers bestuursleden

Nadine Timans (voorzitter): +31 6 39379096

Marijn Wasch (secretaris): +31 6 55296976

Jasper Prinsen (penningmeester): +31 6 29399810

Nelleke Stibbe (vicevoorzitter & coƶrdinator intern): +31 6 12734776

Mandy Wierda (Europa coƶrdinator): +31 6 15387988

 

Hopelijk hebben jullie er zo min mogelijk last van en drinken jullie thee met snackies erbij.

 

Heel veel liefs,

Polaris

Dear All,

As some of you may have already heard, the UvA and CREA have been closed from Friday noon until 31 March. This has several consequences for AEGEE-Amsterdam. First of all, no office days will take place at Crea until March 31 for Polaris. We have set call days instead. This means that the person who has ā€œoffice dayā€ is available for calling should there be any questions. The telephone numbers of the board members will follow at the bottom of this message.

We also adhere to the rules of RIVM:

– If you have complaints such as a cold, cough, sore throat or fever, stay at home. Avoid social contact. Call the doctor if these complaints worsen.

– In addition, take measures to prevent the virus from spreading:

– Wash your hands regularly with soap and water

– Cough and sneeze inside the elbow

– Use tissue paper

– Don’t shake hands

 

Drinks and activities

We also discussed the organization of certain activities. Below you will find a list of activities and whether they will continue. When an activity continues, it will continue for the time being. This can still change on the basis of the advice of the RIVM.

– March 14 Reunist activity: Canceled

– March 15 Campfire evening Delft: Continues

– March 17 Pasta workshop: Continues

– March 17 Drinks: Continues

– March 18, University of the Netherlands: Canceled

– March 20-22 Nedertopweekend: Canceled

– March 24 SU info evening: Continues

– March 24 Drinks: Continues

– March 25 European movie night: Continues

– March 27-30 ALW: Continues (more information will follow)

– March 31 Drinks: Continues

 

If you are sick during an activity, we expressly ask you not to come to the activity for the safety of the rest of the people. It is important that if you already have complaints, try to have someone else take over your authorization. If this fails, we will do our utmost to keep this authorization amount as low as possible.

European Activities

The CD has put some info up regarding all European Events; scroll down for more info. >>>

 

Telephone numbers of board members

Nadine Timans (president): +31 6 39379096

Marijn Wasch (secretary): +31 6 55296976

Jasper Prinsen (treasurer): +31 6 29399810

Nelleke Stibbe (vice president & officer internal affaires): +31 6 12734776

Mandy Wierda (officer European affaires): +31 6 15387988

Lettre of the CD:

~~~~~~~~~~~~

In light of recent developments we would like to once again inform you about the current state of affairs around AEGEEā€™s response to the Corona or COVID-19 virus.

First of all, we would like to express our sympathies to all our members who are currently facing the severe consequences of the outbreak. We are sorry to hear about your struggles and hope the best for you and your families. Furthermore, we are sad that AEGEE events had to be cancelled due to restrictions imposed by (local) authorities in the efforts to contain the virus in Italy, Spain, Poland and other countries. We applaud the AEGEE locals in Italy, which in such rough circumstances have already started organising online activities, and we send our warmest wishes to all our locals doing their best in this crisis. Furthermore, we want to underline our gratitude to all the volunteers who had put in so much of their time and effort into organising an event, only to see it come to naught by something completely out of their control.

Secondly, we would like to clarify the situation around the organisation of events in the future, specifically the Agora and Summer Universities. The truth is that the situation is ever changing and the exact impact of the pandemic is impossible to predict. However, we will keep you informed of any relevant updates or recommendations that may affect our organisation.

At the moment, this is what we can share with you.

REGULAR EVENTS

  • Events already approved are set to continue unless official authorities recommend against it or simply outlaw the type of event that is planned to take place. We closely monitor the situation in every country and are available for advice to any local organiser with questions, although we also do not have all the answers. For issues regarding the Corona Pandemic, please contact us at covid-19.info@aegee.eu.

  • AEGEE-Europe will NOT impose a cancellation of your local or European event as we follow the rules and regulations set out by each national or local authority. We encourage you to perform a risk assessment based on the situation in your region and make decisions respectively.

  • If you had to cancel an event which would have been your only European Event counting towards the Antenna Criteria, you will be automatically granted an exception for this criterium.

AGORA-YEREVAN

  • Although you can read that at the moment many large scale events are postponed or cancelled, the lockdowns and travel restrictions are thus far stretching until mid-April. Considering that postponing the organisation of the Agora is a near-impossible task and seeing that we still have almost two months before the event, we are currently sticking to the original schedule and are continuing with preparations for Spring Agora Yerevan to be between the 6th and 11th of May.

  • Having said this, we recommend everyone to look into buying your tickets with appropriate and conditions-covering travel insurance. At the same time, kindly note that in case of specific flight cancelations in select countries airlines will offer full refunds regardless of insurance. With the situation changing every day, we will continue to provide as accurate information as possible and keep you up to date of any potential change.

  • We ask all of you to regularly monitor and abide by the travel recommendations given by your respective national governments and authorities. Please keep in mind that travel advice is likely to change day-to-day and we will try to be as flexible and responsive as possible.

  • We are currently looking into the option of using the pandemic as a so-called ā€œforce majeureā€ in legal jargon, to allow, for example, online participation or voting despite that these things are currently not regulated in our statutes. These and other measures are explored to try to ensure the inclusion of delegates from locals that might not be allowed to travel internationally due to the virus.

  • The local organisers of Agora Yerevan will come with more detailed information about the situation in Armenia and the respectively arranged measurements in the coming days, as well as real-time relevant updates on the on-ground situation.

SUMMER UNIVERSITIES

  • We have heard questions and doubts surrounding this year’s SU period with fears in relation to being able to organise and promote the events or not. At this moment it is simply too early to say with any kind of certainty how the situation will develop over the course of the next four months. We will keep monitoring the situation closely together with SUCT and act accordingly when more information is available.

  • However, as the situation is constantly evolving, we ask you to remain calm and attentive. The only thing you can do at the moment is try to be ready to adapt to different scenarios.

The ComitƩ Directeur as well as the European bodies and local organisers are all closely following all information and announcements given by the authorities, so please be assured that we are already taking appropriate actions to find solutions for different scenarios and outcomes.

If you wish to raise any concerns or have any questions, please email covid-19.info@aegee.eu.

We wish everyone the best in these difficult circumstances.

Yours,

Alvaro, Batuhan, Baris, Daniƫl, Hanna, Oksana

~~~~~~~~~~~~

Hopefully you will suffer as little as possible and you drink tea with snackies.

Lots of love,

Polaris

 

Borrels

Elke dinsdag avond borrelen wij met AEGEE-Amsterdam in de Brasil Bar. De borrel begint om 21:00 uur en gaat door tot 3 uur! De borrels zijn de plek waar alle AEGEE-Amsterdam leden samen komen en onder het genot van biertjes, wijntjes en shotjes tot laat in de avond door feesten.

page image
page image

Internationaal

Naast de activiteiten die AEGEE-Amsterdam allemaal organiseert is er binnen het AEGEE netwerk nog veel meer te beleven. AEGEE-Amsterdam is namelijk onderdeel van een groot Europees studenten netwerk, te vinden door heel Europa. Van AEGEE-Athene tot AEGEE-Helsinki, van AEGEE-Las Palmas tot AEGEE-St. Petersburg.

Introductieweken

Elk jaar organiseert AEGEE-Amsterdam voor de nieuwe leden een introductieperiode (zonder ontgroeningen en verplichtingen). In deze periode zul je vele nieuwe mensen leren kennen en vrienden voor het leven maken. Twee en een halve week lang zul je kriskras door Amsterdam te gekke activiteiten, borrels en feesten meemaken.

page image
page image

Introductieweekend

Dit weekend vindt begin oktober plaats en is bedoeld voor zowel nieuwe als oude leden. Het is altijd enorm gezellig en iedereen leert elkaar kennen. Daarnaast wordt er natuurlijk van alles over AEGEE verteld en wordt pas goed duidelijk wat AEGEE jou allemaal te bieden heeft. Uiteraard is er elke avond een feestje en dat gaat meestal tot diep in de nacht door.

Activiteiten

AEGEE-Amsterdam telt 21 commissies en al deze commissies organiseren diverse activiteiten gedurende het jaar. Een kookworkshop, een kerstdiner, een feest, een skireis of een bezoek aan het museum, alles kan bij ons! Zie jij nog iets wat wij nog missen? Je kan je eigen commissie starten en samen met de nieuwe commissie activiteiten organiseren.

page image
page image

Nieuwe Vriendschappen

EĆ©n ding is zeker bij AEGEE-Amsterdam, je gaat ontzettend veel nieuwe vrienden krijgen. Je gaat samen op reis, samen borrelen of samen strompelend naar huis na dat laatste shotje. Met je ware vrienden kun je ook een genootschap oprichten. Met je genootschap kun je activiteiten voor de vereniging organiseren om zo een roemruchte status te vergaren.


Uitschrijven

Uitschrijven dient voor 1 augustus te gebeuren. Je kunt je uitschrijven door een e-mail te sturen naar office@aegee-amsterdam.nl. Vermeld daarbij jouw voor en achternaam, de reden van uitschrijving, eventuele verbeterpunten voor AEGEE-Amsterdam en of je geĆÆnteresseerd bent in een reĆ¼nistenlidmaatschap. Binnen tien dagen ontvang je een ontvangstbevestiging per e-mail en is de uitschrijving definitief.

© AEGEE-Amsterdam 2021 | Created by WebCie